REWARD
Kansas City Royals
Houston Astros
😀
😧
11
React
😀
😧
😡